• KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH, ĐO ĐẠC CÁC LOẠI BẢN ĐỒ

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH, ĐO ĐẠC CÁC LOẠI BẢN ĐỒ

         Khảo sát địa hình là công tác đo đạc, thu thập thông tin, nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ngay tại vị trí dự kiến xây dựng các công trình phục vụ cho các công tác lập quy hoạch, thiết kế, thi công công trình. Chúng tôi chuyên khảo sát địa hình công trình thuộc các lĩnh vực sau: Công trình xây dựng, Giao thông, Thủy Lợi, Thủy Điện, Phong điện, Sân golf…

Các nội dung khảo sát địa hình chủ yếu gồm:

– Lập lưới khống chế mặt bằng bằng công nghệ GPS tĩnh, công nghệ Toàn đạc điện tử.
– Lập lưới khống chế cao độ.
– Đo vẽ bản đồ địa hình các tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000; 1.1000; 1.500; 1:200 trên cạn và dưới nước (khảo sát địa hình đáy hồ, đáy sông và đáy biển).

– Thành lập bản đồ Lâm nghiệp, bản đồ hiện trạng rừng.
– Đo vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang địa hình trên cạn và dưới nước.

– Tính toán khối lượng đào đắp.
– Quan trắc lún, nghiêng, chuyển dịch công trình Thủy Lợi, Thủy điện, Giao thông, Nhà cao tầng….

Các công nghệ công ty chúng tôi đang sử dụng cho công tác khảo sát địa hình gồm:

1. Công nghệ GPS tĩnh 2 tầng số của các hãng như Trimble, Huace, ComNav… phục vụ cho công tác lập lưới khống chế mặt bằng hạng IV, đường chuyền cấp I và đường chuyền cấp II, lưới khống chế thi công, lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình. Lập lưới khống chế độ cao ở những nơi mà Thủy chuẩn hình học không thực hiện như vùng núi cao, vùng thủy triều lầy lội, đảo và hải đảo (thủy chuẩn GPS dựa trên mô hình Geoid toàn cầu EGM-2008 được chính xác hóa trên lãnh thổ Việt Nam).

  

2. Công nghệ Thủy chuẩn hình học điện tử mia invar mã vạch của các hãng như Leica, Sokia, Topcom… phục vụ cho công tác thành lập lưới khống chế độ cao hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và thủy chuẩn kỹ thuật.

  

3. Công nghệ Toàn đạc điện tử thế hệ mới của các hãng như Leica, Topcom, Sokia, Nikon… phục vụ cho công tác đo vẽ thành lập các loại bản đồ, đo đạc công trình, quan trắc chuyển dịch ngang công trình.

  

4. Công nghệ RTK của các hãng như Huace, ComNav, Trimble… phục vụ cho công tác đo vẽ thành lập các loại bản đồ, đo đạc công trình.

  

5. Công nghệ đo sâu hồi âm của các hãng như ODOM, NK2000… phục vụ cho công tác đo vẽ thành lập các loại bản đồ địa hình đáy hồ, đáy sông và đáy biển.

 

     6. Công nghệ UAV của các hãng như Trimble, Geoscan… phục vụ cho công tác chỉnh lý bản đồ địa hình, thành lập bình đồ, bản đồ địa hình, lập mô hình DEM và bản đồ 3D phục vụ các mục đích khác nhau trong nhiều lĩnh vực.

Scout Aerial

 

0974269935
0974269935