Phương pháp xử lý số liệu đường chuyền khuyết phương vị

2 comments for "Phương pháp xử lý số liệu đường chuyền khuyết phương vị"

  1. Ngoc Thong Nguyen
    Tháng Sáu 12, 2020 at 01:55 sáng

    okay

  2. Ngoc Thong Nguyen
    Tháng Sáu 12, 2020 at 01:56 sáng

    Hay đấy

Leave Comments

0974269935
0974269935